Kancelaria Adwokacka Katarzyna Słoboda > blog  > Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

maloletni-jak-odrzucic-spadek

Jeden z Twoich krewnych, po którym dziedziczysz zmarł. Wiesz, że pozostawił większe dług niż wart jest jego majątek, dlatego postanawiasz odrzucić spadek. Jednak pamiętaj-jeżeli masz dzieci, to one będą po Tobie dziedziczyć.

Dlaczego? Zgodnie z przepisami, w momencie gdy odrzucasz spadek zachodzi fikcja prawna, tak jakbyś nie dożył otwarcia spadku po tym krewnym. W tym wypadku dziedziczą Twoje dzieci.

Na odrzucenie spadku mają one 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedziały się, że Ty odrzuciłeś spadek. Problem w tym momencie się kończy, jeżeli dzieci są już pełnoletnie i nie w tym momencie swoich dzieci. Jeżeli Twoje dzieci nie ukończyły jeszcze 18 lat lub mają małoletnie dzieci, należy odrzucić spadek w ich imieniu.

I tu już sprawa nieco się komplikuję. Ponieważ, aby to zrobić, należy w pierwszej kolejności wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego. Jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd i dlatego wymagana jest zgoda sądu. We wniosku należy uprawdopodobnić, iż odrzucenie spadku jest zgodne z dobrem małoletniego. Jeżeli mamy wiedze na temat długów zmarłego, najlepiej jest dołączyć do takiego wniosku informację na ten temat. Mogą to być wezwania do zapłaty, pisma od komornika itp. Z wnioskiem takim może wystąpić każdy z rodziców lub opiekun prawny. Drugi z rodziców staję się w tym momencie uczestnikiem postepowania.

Zazwyczaj gdy wnioski są poprawnie przygotowane, sąd nie wyznacza rozprawy tylko na posiedzeniu niejawnym wyraża zgodę na zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego.

Jeżeli sąd wyda takie orzeczenie, dopiero wtedy możemy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie możemy złożyć zarówno w sądzie jak i u notariusza.

Szczegółowo o terminie na dokonanie tych czynności, opiszę w następnym artykule.