Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

maloletni-jak-odrzucic-spadek

Jeden z Twoich krewnych, po którym dziedziczysz zmarł. Wiesz, że pozostawił większe dług niż wart jest jego majątek, dlatego postanawiasz odrzucić spadek. Jednak pamiętaj-jeżeli masz dzieci, to one będą po Tobie dziedziczyć. Dlaczego? Zgodnie z przepisami, w momencie gdy odrzucasz spadek zachodzi fikcja prawna, tak jakbyś nie dożył otwarcia spadku po tym krewnym. W tym wypadku dziedziczą Twoje dzieci. Na odrzucenie spadku mają one 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedziały się, że Ty odrzuciłeś spadek. Problem w tym momencie się kończy, jeżeli dzieci są już pełnoletnie i nie w tym momencie swoich dzieci. Jeżeli Twoje dzieci nie ukończyły jeszcze 18 lat lub...

Continue reading

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Co to jest zachowek i dla kogo?

Swoboda testowania to jedna z podstawowych zasad polskiego prawa spadkowego. Oznacza to, że spadkodawca może zapisać cały swój majątek komu chce. Może to być ktoś z najbliższej rodziny ale także osoba obca, instytucja itd. Dzięki zachowkowi możemy domagać się od tej osoby/instytucji określonej kwoty, pomimo faktu, iż zgodnie z testamentem nie dziedziczymy nic. Zachowek należy się najbliższej rodzinie czyli: zstępnym zmarłego – to znaczy jego dzieciom, a jeśli one nie żyją to ich dzieciom, wnukom, prawnukom; małżonkowi; rodzicom - ale tylko w przypadku gdy byliby powołani do spadku z ustawy. W przypadku gdy zmarły pozostawił małżonka i dzieci lub tylko dzieci,...

Continue reading

Co zrobić, gdy jedno z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem?

utrudnianie kontaktu

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, niestety jest to temat rzeka. Bardzo często rodzice, chcąc odegrać się na byłym małżonku/partnerze na różne sposoby utrudniają jemu kontakty z dzieckiem lub wręcz próbują dziecko zniechęcić do drugiego rodzica. Wielu z rodziców na pewno nie raz usłyszało, że nie może zrealizować weekendowych kontaktów, bo dziecko jest np. chore a w zamian nie otrzymano możliwości zamiany tego terminu na inny. W trakcie jednej z prowadzonych przeze mnie spraw, okazało się, że gdy dziecko jechało na kontakty do ojca, matka dziecka notorycznie dzwoniła do niego i mówiła, że bardzo jest jej smutno, że jest sama. Chłopiec miał 9 lat… Nie...

Continue reading

KORONAWIRUS A KONTAKTY Z DZIEĆMI

Od momentu pojawienia się pierwszego przypadku zachorowania na koronowirusa w Polsce, wielu z moich Klientów zastanawiało się, czy nadal będą realizowane kontakty z ich małoletnimi dziećmi, które na stałe nie mieszkają z nimi. Rozumiem, że dla wszystkich obecna sytuacja jest bardzo trudna. Budzi lęki i obawy. Nie może być jednak tak, że da to pole manewru do ograniczenia/utrudniania kontaktów rodzica z dzieckiem. Niestety, zdarzyły się przypadki, zwłaszcza tam gdzie już wcześniej kontakty były w jakimś zakresie utrudniane, do nadinterpretacji prawa i zabraniano np. ojcu przyjazdu do dziecka na widzenia. Co więcej, uważano nawet, ze w takim przypadku ojciec złamie zakaz przemieszczania się. Rozumiem...

Continue reading

Różnica pomiędzy zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku.

odrzucenie spadku prawnik gdańsk

Ponieważ często Klienci mylą zrzeczenie się dziedziczenia od odrzucenia spadku, postanowiłam w tym wpisie przedstawić, czym różnią się te dwa pojęcia. Generalnie chodzi o to, aby nie dziedziczyć po spadkodawcy i taki właśnie cel chcą osiągnąć potencjalni spadkobiercy. Odrzucenie spadku następuje po śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o dziedziczeniu( najczęściej jest to w chwili dowiedzenia się o śmieci spadkodawcy). Jest to jednostronne oświadczenie woli, które można złożyć w sądzie lub u notariusza. Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie od dziedziczenia, co traktowane jest tak jakby osoba taka nie dożyła otwarcia spadku. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, do dziedziczenia powołani zostaną...

Continue reading

Wydziedziczenie w testamencie – czy zawsze pozbawia prawa do zachowku?

zachowe, spadek

Wydziedziczenie to najprościej mówić, pozbawienie prawa do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia zostały wprost wskazane w art. 1008 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż uprawniony do zachowku zostaje jego pozbawiony, jeżeli: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Wydziedziczenie musi być uzasadnione i dokonane w testamencie. Przyczyny wydziedziczenia muszą mieć charakter uporczywy. Należy pamiętać, iż jednorazowe zachowanie czy krótkotrwałe stany nie stanowią przyczyny wydziedziczenia. Co więcej idąc za art. 1010. § 1....

Continue reading

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę

W czasie wakacji i urlopów często dzwonią do mnie Klienci z pytaniem, czy mogą wyjechać z dzieckiem na wczasy np. do Grecji bez zgody drugiego rodzica, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Niestety, nie mam dla nich dobrych wieści - zgoda jest potrzebna i planując wakacie musimy o tym pomyśleć dużo wcześniej. Wynika to z art. 97§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego-o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni bowiem rozstrzygać wspólnie. Jednak w kodeksie nie wymienia wprost spraw, które należą do istotnych w kontekście dziecka. Sąd Najwyższy już wiele lat temu uznał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako...

Continue reading