Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę

W czasie wakacji i urlopów często dzwonią do mnie Klienci z pytaniem, czy mogą wyjechać z dzieckiem na wczasy np. do Grecji bez zgody drugiego rodzica, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Niestety, nie mam dla nich dobrych wieści - zgoda jest potrzebna i planując wakacie musimy o tym pomyśleć dużo wcześniej. Wynika to z art. 97§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego-o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni bowiem rozstrzygać wspólnie. Jednak w kodeksie nie wymienia wprost spraw, które należą do istotnych w kontekście dziecka. Sąd Najwyższy już wiele lat temu uznał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako...

Czytaj dalej