Wydziedziczenie w testamencie – czy zawsze pozbawia prawa do zachowku?

Wydziedziczenie to najprościej mówić, pozbawienie prawa do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia zostały wprost wskazane w art. 1008 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż uprawniony do zachowku zostaje jego pozbawiony, jeżeli: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Wydziedziczenie musi być uzasadnione i dokonane w testamencie. Przyczyny wydziedziczenia muszą mieć charakter uporczywy. Należy pamiętać, iż jednorazowe zachowanie czy krótkotrwałe stany nie stanowią przyczyny wydziedziczenia. Co więcej idąc za art. 1010. § 1....

Czytaj dalej

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę

W czasie wakacji i urlopów często dzwonią do mnie Klienci z pytaniem, czy mogą wyjechać z dzieckiem na wczasy np. do Grecji bez zgody drugiego rodzica, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Niestety, nie mam dla nich dobrych wieści - zgoda jest potrzebna i planując wakacie musimy o tym pomyśleć dużo wcześniej. Wynika to z art. 97§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego-o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni bowiem rozstrzygać wspólnie. Jednak w kodeksie nie wymienia wprost spraw, które należą do istotnych w kontekście dziecka. Sąd Najwyższy już wiele lat temu uznał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako...

Czytaj dalej