Wydziedziczenie w testamencie – czy zawsze pozbawia prawa do zachowku?

Wydziedziczenie to najprościej mówić, pozbawienie prawa do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia zostały wprost wskazane w art. 1008 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż uprawniony do zachowku zostaje jego pozbawiony, jeżeli: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Wydziedziczenie musi być uzasadnione i dokonane w testamencie. Przyczyny wydziedziczenia muszą mieć charakter uporczywy. Należy pamiętać, iż jednorazowe zachowanie czy krótkotrwałe stany nie stanowią przyczyny wydziedziczenia. Co więcej idąc za art. 1010. § 1....

Czytaj dalej