Kancelaria Adwokacka Katarzyna Słoboda > blog  > Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę

W czasie wakacji i urlopów często dzwonią do mnie Klienci z pytaniem, czy mogą wyjechać z dzieckiem na wczasy np. do Grecji bez zgody drugiego rodzica, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Niestety, nie mam dla nich dobrych wieści – zgoda jest potrzebna i planując wakacie musimy o tym pomyśleć dużo wcześniej. Wynika to z art. 97§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego-o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni bowiem rozstrzygać wspólnie. Jednak w kodeksie nie wymienia wprost spraw, które należą do istotnych w kontekście dziecka. Sąd Najwyższy już wiele lat temu uznał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”. (postanowienie z dnia 6 marca 1985 r. sygn.. III CRN 19/85).

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie się z drugim rodzicem, aby on zgodził się przede wszystkim na wyrobienie dziecku paszportu, ale także na sam wyjazd.

Z doświadczenia wiem, że takie sytuacje mają miejsce rzadko. Często rodzice nie zgadzają się na wyjazd dla samej zasady, zapominając, że w przyszłości sytuacja może się odmienić i to oni będą chcieli wyjechać ze swoim potomkiem na wymarzony urlop. Oczywiście, jak zwykle przy takich sporach najbardziej cierpi dziecko.
Kiedy rozwiązania polubowne nie skutkują co powinniśmy zrobić?

Wystąpić do sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka zagranicę. Prawomocne orzeczenie Sądu w tej materii, zastępuje wtedy zgodę drugiego rodzica.
Musimy pamiętać, iż zgoda taka, jest co do zasady, wydawana jednorazowo na konkretny wyjazd. Składając taki wniosek do sądu, powinniśmy go odpowiednia uargumentować. Przede wszystkim musimy jednak pamiętać, iż obecnie w sądach toczy się wiele spraw dot. dzieci i sądu wyznaczają dość odległe terminy na rozpatrzenie takich wniosków. Dlatego planując wakacje z dzieckiem np. w lipcu powinniśmy złożyć wniosek jeszcze, gdy leży śnieg.